MTV EMA 2018 – một trong những giải thưởng âm nhạc hàng đầu thế giới đã chính thức trở lại, đánh dấu cột mốc 24 tuổi với nhiều hoạt động…