Thuộc series “Cung” nổi tiếng của nhà biên kịch Vu Chính, bộ phim Cung Toả Châu Liêm tiếp tục khai thác đề tài tranh quyền, đoạt lợi, đấu đá chốn…