Đã bước vào cao điểm của các khóa luyện thi cấp tốc nhưng nhiều trung tâm không một bóng người. Tháng 5, khi học sinh chuẩn bị kết thúc năm…