Nhà biên kịch Eric Roth buộc phải phần nào nhượng bộ trước ngôi sao trong quá trình xây dựng nội dung bộ phim “Killers of the Flower Moon”. Theo NME,…