Đầu năm mới, người miền Tây gặp nhau thường hỏi ‘ăn tết lớn không’. Nhiều người băn khoăn rằng ăn tết lớn kiểu miền Tây là như thế nào. Đủ…