Văn hóa

Doanh nghiệp Nhà nước ‘ôm’ nợ 1,5 triệu tỷ đồng

Tổng tài sản hơn 3 triệu tỷ đồng nhưng các doanh nghiệp Nhà nước đang nợ tới hơn 1,5 triệu tỷ đồng.

Báo cáo mới nhất về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp năm 2017 vừa được Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng gửi tới Quốc hội cho thấy tài sản của các doanh nghiệp Nhà nước là hơn 3 triệu tỷ đồng, tăng 3% so với thực hiện năm 2016.

Tuy vậy, theo báo cáo hợp nhất của các tập đoàn, tổng công ty, tổng số nợ phải trả lên tới trên 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 1,3% so với thực hiện năm 2016. Số nợ này chiếm đến 56,5% tổng nguồn vốn của các tập đoàn, tổng công ty.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu bình quân năm 2016 là 1,25 lần – cao hơn mức 1,22 lần hồi năm 2015. Trong đó, 20 tập đoàn, tổng công ty có tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ đầu tư lớn hơn 3 lần, thậm chí lên hàng chục lần.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có số nợ 146.585 tỷ đồng – Ảnh: Minh Chiến

Ví dụ, Tổng công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp Vạn Xuân 45,56 lần; Tổng công ty TNHH MTV Duyên Hải 23,69 lần, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc (VEC) 8,07 lần, Tổng công ty Thái Sơn 9,2 lần, Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô 4,99 lần…

Một số doanh nghiệp Nhà nước có số nợ vay từ các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng tương đối lớn như: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 146.585 tỷ đồng; Tập đoàn Điện lực Việt Nam 132.071 tỷ đồng; Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam 48.648 tỷ đồng; Tập đoàn Viễn thông Quân đội 43.485 tỷ đồng; Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 28.417 tỷ đồng…

Lợi nhuận kế toán trước thuế của các doanh nghiệp Nhà nước đạt 167.579 tỷ đồng, tăng 26% so với thực hiện 2016. Tuy nhiên, có 10 tập đoàn, tổng công ty còn lỗ luỹ kế gần 12.075 tỷ đồng và 2 công ty mẹ còn lỗ luỹ kế gần 1.792 tỷ đồng.

“Hiệu quả sản xuất kinh doanh và đóng góp của một số doanh nghiệp Nhà nước còn hạn chế, chưa tương xứng với nguồn lực Nhà nước đầu tư; một số dự án của doanh nghiệp Nhà nước còn thua lỗ, thất thoát vốn lớn. Việc thực hiện cơ chế xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi xảy ra sai phạm cũng như việc xử lý các hành vi vi phạm về giám sát, đánh giá chưa đầy đủ, nghiêm túc” – báo cáo đánh giá.

Theo Phương Nhung/NLĐ