Gần nghìn năm đã trôi qua, cái chết của Bao Công – vị quan nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc – vẫn còn là điều bí ẩn. Theo sách…