360 độ

‘Làm vợ’ ngược đời như Trác Thúy Miêu

Chị là một phụ nữ, một người vợ như tôi, như rất nhiều quý vị. Nhưng lại tự nhận mình không biết giữ chồng, bài trừ quan điểm “phụ nữ là phải biết hy sinh”. Hay nói cách khác, chị có một cách “làm vợ” khá ngược đời.

Nguồn video: VTC14 – Thời tiết – Môi trường & Đời sống