Trong rất nhiều chương trình truyền hình thực tế, gameshow, khi điểm số dù được quyết định bởi bình chọn của khán giả hay của ban giám khảo hoặc hội…