Văn hóa - Đời sống - Ẩm thực

Chưa thông qua Luật Đất đai sửa đổi tại kỳ họp thứ 6

Sáng 16.11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho ý kiến một số nội dung lớn tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và phương án thông qua dự thảo luật Đất đai sửa đổi.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành nội dung thảo luận sáng 16/11

Báo cáo tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, qua thảo luận tại kỳ họp 6, ý kiến đại biểu Quốc hội về nhiều nội dung chính sách lớn hoặc cách thiết kế chính sách còn chưa tập trung, khó xác định xu hướng, chưa thống nhất về nhiều vấn đề phức tạp. Một số chính sách quan trọng chưa thiết kế được phương án tối ưu.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh nêu rõ, báo cáo số 678/BC-UBTVQH đề nghị tập trung thảo luận đối với 4 nội dung có 1 phương án và 22 nội dung có 2 phương án.

Về phương án chính sách thể hiện tại dự thảo luật, có 6/26 nội dung đã thu gọn còn 1 phương án; 14/26 nội dung còn có 2 phương án; 1/26 nội dung cần có thông tin làm rõ; 5/26 nội dung Đảng đoàn Quốc hội đã báo cáo cấp có thẩm quyền.

Theo Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh, trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường ngày 3/11/2023, các quy định tại dự thảo luật đã được tiếp tục hoàn thiện hơn.

Tuy nhiên, ý kiến đại biểu Quốc hội về nhiều nội dung chính sách lớn có nhiều ý kiến hoặc cách thiết kế chính sách khác nhau còn chưa tập trung, khó xác định xu hướng, chưa thống nhất về nhiều vấn đề phức tạp. Một số chính sách quan trọng chưa thiết kế được phương án tối ưu.

Tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Hội trường cho thấy, có 5/22 ý kiến đề nghị thông qua dự án luật tại Kỳ họp thứ 6; trong khi đó, 6/22 ý kiến nhận định rõ tính chất cần thiết sớm thông qua dự thảo luật nhưng phải bảo đảm chất lượng.

Còn lại 11/22 ý kiến đề nghị rà soát kỹ lưỡng, dành thêm thời gian tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật một cách thấu đáo nhất, cân nhắc cẩn trọng việc thông qua dự án luật khi còn quá nhiều ý kiến khác trong trong dự thảo luật. Vì vậy, đề nghị chưa thông qua dự án luật tại kỳ họp này.

Theo ông Vũ Hồng Thanh, việc thông qua dự thảo luật được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở pháp lý để phát huy có hiệu quả hơn nguồn lực đất đai, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thực tiễn.

Mặc dù vậy, quá trình rà soát, hoàn thiện các phương án chính sách quan trọng, tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến tham gia và toàn bộ dự thảo luật còn cần thêm thời gian để bảo đảm chất lượng tốt nhất có thể của dự án Luật.

Với vai trò hết sức quan trọng của Luật Đất đai, chất lượng của dự án Luật là vấn đề phải được đặt lên hàng đầu, tránh trường hợp Luật sau khi ban hành nếu có bất cập sẽ gây nhiều tác động và hệ lụy đối với các hoạt động kinh tế-xã hội và đời sống của người dân.

Các dự thảo nghị định và văn bản hướng dẫn luật cũng cần thêm thời gian để hoàn thiện đồng bộ, bảo đảm có hiệu lực cùng lúc với hiệu lực thi hành của luật sau khi được ban hành, nhất là một số nội dung mới về giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất… cần có quy định chi tiết để chính sách của luật đi vào cuộc sống.

Nội dung này đã được báo cáo cơ quan có thẩm quyền cho ý kiến, ưu tiên chất lượng của dự thảo luật trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Vì vậy, Thường trực Ủy ban Kinh tế báo cáo, xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, báo cáo Quốc hội xem xét, chưa thông qua dự thảo luật tại Kỳ họp thứ 6 (dự kiến vào ngày 29/11/2023).

Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các nội dung dự thảo luật, Thường trực Ủy ban Kinh tế sẽ phối hợp với các cơ quan tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo và dự thảo luật để báo cáo Quốc hội tiếp tục thảo luận, cho ý kiến theo chương trình Kỳ họp thứ 6, làm cơ sở tiếp tục chỉnh lý dự thảo luật.

Theo Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh, sau Kỳ họp thứ 6, sẽ báo cáo một số nội dung của dự thảo luật xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền để có định hướng tiếp tục hoàn thiện các nội dung chính sách lớn, phức tạp cũng như tổng thể dự thảo Luật.

Đồng thời, đề nghị Chính phủ cho ý kiến chính thức về dự thảo luật sau khi được hoàn thiện, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến và gửi Ủy ban Pháp luật thực hiện rà soát để bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo luật với hệ thống pháp luật theo quy định, bảo đảm chất lượng trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Theo Tuấn Anh/Moitruongvadothi.vn