Ba khía họ cua, trên mu (lưng) có ba gạch (khía) nên gọi như vậy. Từ nhiều năm nay dân miền Tây thưởng thức ba khía sống bằng nhiều món…