Qua một năm khó khăn do dịch COVID-19, thể thao Việt Nam sẽ trở lại bận rộn khi nhiều giải đấu được tổ chức xuyên suốt cả năm 2022. Dù…