Trang Whenonearth vừa công bố những bức ảnh cho thấy sự thay đổi của Hong Kong, trung tâm tài chính và du lịch của Đông Á, trong vài thập kỷ…