Người đẹp 38 tuổi và tài tử Lưu Hạo Long giữ quan hệ bạn bè sau khi tình yêu tan vỡ. Trang On ngày 13/3 cho biết Dung Tổ Nhi…