Thu Thủy tiết lộ, cô luôn ưu tiên gia đình trong mọi sự lựa chọn. Bởi với cô, gia đình là số 1. Thu Thủy chia sẻ, vào dịp 20/10…