Nhà thiết kế thời trang 44 tuổi chỉ trích những thông tin vô căn cứ trong thông cáo ngày 8/6. Đại diện của Victoria Beckham gửi thông cáo tới tờ…