Tổng cục Du lịch: Xử lý nghiêm HDV người Trung Quốc hành nghề trái pháp luật tại Đà Nẵng
Du lịch

Tổng cục Du lịch: Xử lý nghiêm HDV người Trung Quốc hành nghề trái pháp luật tại Đà Nẵng

Tổng cục Du lịch đề nghị Sở Du lịch TP Đà Nẵng kiểm tra, xử lý và gửi báo cáo vụ việc về Tổng cục trước ngày 15/3.

Tổng cục Du lịch vừa yêu cầu Sở Du lịch Đà Nẵng kiểm tra, xử lý nghiêm hướng dẫn viên, công ty lữ hành để xảy ra hiện tượng người Trung Quốc hướng dẫn du lịch tại Đà Nẵng như phản ánh của báo chí; đồng thời yêu cầu doanh nghiệp lữ hành Trung Quốc có biện pháp chấn chỉnh, xử lý hướng dẫn viên hoạt động trái phép tại các điểm du lịch của Đà Nẵng.

Tổng cục Du lịch cũng yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành quốc tế và Chi hội hướng dẫn viên du lịch Đà Nẵng có giải pháp tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng hướng dẫn viên, nhất là hướng dẫn viên các thị trường khách quốc tế có số lượng lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga.

Theo báo chí phản ánh, vừa qua có tình trạng hướng dẫn viên Trung Quốc hành nghề trái pháp luật tại một số điểm du lịch của Đà Nẵng, nội dung hướng dẫn không đúng với lịch sử và văn hóa Việt Nam.

Theo VTV.VN