Lương Gia Huy thông tin chính thức việc chia tay DJ Chích Chòe để cả hai có cơ hội tìm được hạnh phúc mới. Lương Gia Huy và DJ Chích…