Trong bài phỏng vấn với CNN, Mark Zuckerberg đã chính thức nhận lỗi, nhận trách nhiệm vì “bán đứng” người dùng. Trả lời phỏng vấn CNN, Mark Zuckerberg tỏ ra…