Nữ diễn viên Điền Nhụy Ni tiết lộ nguyên nhân cô rời TVB là nhà đài làm việc máy móc, kìm hãm sự sáng tạo của nghệ sĩ. Theo Jayne…