Bốn cô gái tuyên bố các thành viên sẽ tập trung hoạt động solo sau khi nhóm ngừng diễn chung. Hôm 19/3, Fifth Harmony thông báo trên Twitter: “Sáu năm…